...چرا همه میگن برات میمیرم،نمیگن باهات میمونم

من رؤیایی دارم، رؤیای آزادی

رؤیای یک رقصه بی وقفه از شادی

من رؤیایی دارم، از جنسِ بیداری

رؤیای تسکینِ این دردِ تکراری

دردِ جهانی که از عشق تهی می شه

درِ درختی که می خشکه از ریشه

دردِ زنایی که محکومِ آزارن

یا بچه هایی که تو چرخه ی کارن

تعبیرِ این رؤیا درمونِ دردامه

 درمونِ این دردا تعبیرِ رؤیامه

رؤیای من اینه: دنیای بی کینه

دنیای بی کینه، رؤیای من اینه

من رؤیایی دارم، رؤیای رنگارنگ

رؤیای دنیایی سبز و بدونِ جنگ

دنیایی که بمب و موشک نمی سازه

موشک روی خوابِ کودک نمی ندازه

اون جا دیگه هیچ کس اربابِ مردم نیست

نه سایه ی باطوم، نه تابلوهای ایست

تو دنیای رؤیام زندونا تعطیلن

آدم ها به جرمِ پرسش نمی میرن

تعبیرِ این رؤیا درمونِ دردامه

درمونِ این دردا تعبیرِ رؤیامه

رؤیای من اینه: دنیای بی کینه

دنیای بی کینه، رؤیای من اینه

+ تاریخ ۹۱/۰۵/۲۵ ساعت 14:50 PM نویسنده شَمیم |

دلتنگم برای تمام آرزوهایی که تاریخ مصرفشون داره میگذره بدون اینکه حتی بتونم بهشون نزدیک بشم

دلتنگم برای تمام جوانی ام ...برای تمام آرزوهایم
تمام آزادی ام برای عمری که نا خواسته می گذرد ونا خواسته بد میگذرد


دلتنگم برای
همه چیز برای تمام آنچه که با تنفر تن به آن داده ایم برای تمام آنچه باید با تنفر به آن تن دهیم

دلتنگم برای تمام تن هایی که
تنهایند  که روحشان تنهاست


دلتنگم برای تمام آنهایی که زنده اند
بی آنکه زندگی کنند دلتنگم باور کن باور کن که دلتنگم
+ تاریخ ۹۱/۰۵/۱۲ ساعت 13:56 PM نویسنده شَمیم |

سلام....

سلامی مخصوص برای دوست جون های خودم

که منو تو این مدت تنها نذاشتن

و با حرفای قشنگشون تو تنهایی من شریک

بودن و نذاشتن من تنها بمونم

از همین جا از همتون تشکر میکنم که منو همراهی کردید

و منو ببخشید که یک دفعه گذاشتم و رفتم

دست خودم نبود روزگار این کارو باهام کرد

الانم کارم تا نیمه تموم شده و برام دعا کنید بقیشم به خوبی تموم بشه

به هر حال من با روحیه ی بهتر از قبل برگشتم

+ تاریخ ۹۱/۰۳/۳۱ ساعت 20:26 PM نویسنده شَمیم |

سلام دوست جون های مهربونم...

من برای یه مدتی وبم نمیام چون حوصله خودم رو ندارم چه برسه وبم..

تا چند روزی کامنت ها رو میبینم چون منتظر حرفای بعضیا هستم...

دلم برای همتون تنگ میشه...

خدانگهدار.
+ تاریخ ۹۱/۰۳/۲۷ ساعت 13:24 PM نویسنده شَمیم |

نبودنت بهترین بهانه است برای اشک ریختن

ولی کاش بودی تا اشکهایم از شوق دیدارت سرازیر میشد ...

کاش بودی و دستهای مهربانت مرهم همه دلتنگیها و نبودنهایت میشد ...

کاش بودی تا سر به روی شانه های مهربانت می گذاشتم

و دردهایم را به گوش تو میرساندم... بدون تو عاشقی برایم عذاب است

میدانم که نمیدانی بعد از تو دیگر قلبی برای عاشق شدن ندارم...

کاش میدانستی که چقدر دوستت دارم و بیش از عشق بر تو عاشقم...

میدانی که اگر از کنارم بروی لحظه های زندگی برایم پر از درد و عذاب میشود

میدانم که نمیدانی بدون تو دیگربهانه ای نیست برای ادامه ی زندگی جزانتظار آمدنت ..

+ تاریخ ۹۱/۰۳/۱۵ ساعت 14:42 PM نویسنده شَمیم |

به گوشت میرسه روزی که بعد از تو چی شد حال..........م

چجوری گریه می__________کردم که از تو دست بردارم________

نشد گریه کنم پیشت نخوا_______ستم بدشه رفتارم

نمی خواس . . . . .تم بفهمی تو که من طاقت___________ نمیارم

دلم واسه خودم می سوخت برای ق _ _ _ لب درگیرم

یه روز تو خنده هات گفتی تو میمون___________ی و من میرم

تو میمونی!من میرم!!!!!!!!!!!!!!!!!

سرم را گرم می________ کردم که از یادم بره این غم

ولی بازم شبا تا صبح تورو تو خواب می____________دیدم

نمیدون______________________ستی اینا رو چرا باید میفهمیدی

من و دیدی ولی یکبار ازم چیزی نپر- - - - - سیدی

ازم چیزی نپرسیدی!

+ تاریخ ۹۱/۰۳/۰۸ ساعت 13:34 PM نویسنده شَمیم |

تو اون کوه بلندی ک_ _ _ _ه سرتا پا غروره
                        کشیده سر به خورشید غری__________ب و بی عبوره
     
 تو تنها تکیه گاهی برای خستگ__________ی هام
                                   
         تو می دون________ی چی می گم
  تو گوش می دی به حرفا______________م

                                        به چش_ _ _ _م من

                        به چشم من تو اون کو___________×××_______هی
        
 پر غروری بی نیازی با شکوه.  .  .  .  ی
                             طع_ _ _م بارون بوی دریا رنگ کوه______________ی
                                         
       تو هم.......ون اوج غریب قله هایی
       
 تو دلت فریاده اما بی صدای_____________ی

                                    تو مث_ _ _ _ _ل قله های مه گرفته

                 منم اون ابر دلت______××_____نگ زمستون
     
    دل . .. . . . ..م می خواد بذارم سر رو شون_________________ت               ببارم نم نم دلگیر بارون
                             
    تو اون کوه بلندی که سر تا پا غروره
           
 کشیده سر به خورشید غری___________ب و بی عبوره
                           
   تو تنها تکی_ _ _ _ه گاهی برای خستگی______ هام
 
تو می دون____________ی چی می گم

                                            تو گوش می دی به حرفام......

+ تاریخ ۹۱/۰۳/۰۶ ساعت 12:48 PM نویسنده شَمیم |

               تو از شهر غریبه بی نشون______________ی اومدی

                        تو با اسب سفی________د مهربونی اومدی

      تو از دشتای دور و جاده های پر غبا______________ر

                               برای هم صدای______××____ی هم زبونی اومدی

                     تو از راه میرس__________ی پر از گرد و غبار

          تموم انتظار میاد همرات به______________________ار

                                                چه خوبه دیدن__________ت چه خوبه موندنت

                        چه خوبه پاک کنم غبارو از ت___________________نت

          غریب آشنا دوس_ _ _ _ _ت دارم بیا

                                      منو همرات ببر به شهر قص______ه ها 

                      بگی________×___×___×_______ر دست منو تو اون دس

        چه خوبه سقفمون یک______________ی باشه با هم

  بمون___________××___________××__________م منتظر تا برگردی پیشم


                               تو از شهر غریبه بی نشون_______________ی اومدی

    تو با اسب سفید مهربون . . . . . . .ی اومدی_______________

                                      تو از دشت____________ای دورو جاده های پر غبار

            برای هم صدای_ _ _ _ _ _ _ _ هم زبونی________ اومدی

                                       تا از راه میرس_____________ی پر از گرد و غبار

             تموم انتظ________××××_________×××________ار میاد همرات بهار

               چه خوبه دیدن________________ت چه خوبه موندن..................ت

             چه خوبه پاک کنم غبارو از ت______________نت

                                       غریب آشنا دو____________ست دارم بیا

               میشینم میشم______  ___  _ ____  __  ____رم روزا و لحظه ها

تا برگردی بیای بازم این. . . . . . . ..

                     چه خوبه سقفمون یک_________×_____×_____ی باشه با هم

                                    بمونم منتظر تا برگردی پی___________شم

              تو زندون _ _ _ _ _م با تو من آزادم 

                  غریب آشن______×________ا     دوست دارم بی____×______ا


 
 
+ تاریخ ۹۱/۰۳/۰۶ ساعت 12:23 PM نویسنده شَمیم |

                وقتی صدای خرد شدنت زیر پای عابران

         نوای دل انگیزی ش_______________________د

                              دیگر چه فرق میکند برگ کدام درخ _ _ _ _ت بودی!!!!

+ تاریخ ۹۱/۰۳/۰۶ ساعت 11:40 AM نویسنده شَمیم |

هیچ وقت از خدا نخواست_________م که همه دنیا مال من ش- - - - -ه

فقط خواستم اون که دنیای من___××___ه مال هیچکس نباشه.....

+ تاریخ ۹۱/۰۳/۰۶ ساعت 11:36 AM نویسنده شَمیم |

             بهش بگین :

                   بگین که  عاشقت  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

            دیــگه نیا سراغــــــــــــــــــشـــــ


35015184977454560017.jpg

                  

+ تاریخ ۹۱/۰۳/۰۴ ساعت 12:9 PM نویسنده شَمیم |

اگر مردن سزای عاشقان است....

                                   برای مردن______م هر شب دعاکن....


+ تاریخ ۹۱/۰۲/۲۰ ساعت 19:14 PM نویسنده شَمیم |

قصه از اینجا شرو_ _ _ع شد...  

که خیلی عصبانی بود و گفت:اگه دوستم داری بهم ثلبت کن؟

گفتم چجوری؟ تیغ رو برداش______________ت و گفت رگتو بزن!

گفتم:مرگ و زندگی دست خداست.

گفت:پس دوستم نداری؟!تیغو برداشتمو رگم_ _ _ _ _و زدم.

وقتی داشتم تو آغوشش جون میدادم زیر لب آروم

گفت:اگه دوستم داشتی تنهام نمیزاشت____________________ی!!!

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۹ ساعت 19:27 PM نویسنده شَمیم |

بچه بودی______________م باد بادکای رنگی  

دلخو_ _ _ _شی هر روز و هر شب__________×__×____م بور

خبر نداشت_________م از دل آدما

که بی بهونه خنده رو لب_________________م بود

کاری بجز الک دولک نداش_ _ _ _ _تم

بچه بودم به هیچکی شک نداشت___________م

بچه بودم غصه وبا_________××_____لم نبود

هیشک______×____×________ی حریف شور و حال. . . م نبود

بچگی و بچگیا تموم ش...........................د

خاطره های خوش رو دس________×________ت من مرد

تا اومدم چیزی ازش بفه______________مم

جونی اومد اونو با خودش .................................... برد

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۹ ساعت 19:20 PM نویسنده شَمیم |

دل من یه روز به دریا زد و رف_________ت 

                                          پشت پا به رسم دنیا زد و رف________ت

زنده ها خیل______×___×____ی براش کهنه بودن

                                          خودش________و تو مرده ها جا زد و رفت

هوای تازه دلش میخواس______تولی

                                          آخرش توی غبار ها  زد و رف_________ت

دنبال کلید خوشبخت_ _ _ _ _ _ ی میگشت

                                          خودشم قل . . . . . .تی تو قفلا زد و رفت

یه دفعه بچه شد و ت_______×××_____نگ غروب

                                          سنگ توی شی____ _ ___شه فردا زد و رفت

حیوون___________ی تازه گی آدم شده بود

                                          به سرش هوای خط زد و رف_____××__ت

دفتر گذشته ها ر و پاره کر______________د 

                                          نامه فردا ها رو تا زد و رف_ _ _ _ _ _ت

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۵ ساعت 13:43 PM نویسنده شَمیم |

عجب صبری خدا دارد...

اگ_______________ر من جای او بودم

بعرش کبریایی.با همه صبر خدای________________ی

تا که میدیدم عزیز نا به جای_____ی ناز بر یک ناروا گردیده خواری میفروشد

گردش این چرخ را

وارونه بی صبرانه می_________کردم


عجب صبری خدا دارد...

اگر من جای او بودم

که میدیدم مشوق عارف و عام- - -ی ز برق فتنه این عالم عالم سوز مردم کش

بجز اندیشه عشق و وفا معدوم هر ف....................کری

در این دنیای پر افسانه می____________________________کردم


عجب صبری خدا دارد...

چرا من جای او باش__________م

همین بهتر که او خود جای خود بنشس_ _ ته و تاب تماشای تمام زشتکاریهای این مخلوق را دارد

وگرنه من به جای او چو بودم

یک نفس کی عادلانه  سازش___________ی

با جاهل و فرزانه می____________________________کردم

عجب صبری خدا دارد...

عجب صبری خدا دارد...

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۵ ساعت 13:27 PM نویسنده شَمیم |

دنیای من دنیای دل دنیای عش_  _  _ق است و جن______ون  

سودای من سودای دل سودای عشق است و جنون

سوزم نگر شورم ببین وین آت. . . .ش تورم بب_______ین

سینای من سینای دل سینای عشق است و جنون

امشب سرا پا آت________ شم می با سبو سر میکش_ _ _م

فردای من فردای دل فردای عش____ق است و جنون

اکنون که جوش____ان گشته ام سیلی خروشان گشت______ه ام

دریای من دریای دل دریای عشق است و جن__________ون

در عاشقی دل خون شدم آواره چون مجنون ش_ _ _دم

صحرای من صحرای دل صحرای عشق است و جن_____________ون

ای ساقی آشفته مو با من سخن از می بگو

مینای من مینای دل مینای عشق است و جن_ _ _ ون

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۵ ساعت 13:10 PM نویسنده شَمیم |

 یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ش_   _  _ د

                         طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنی________م     

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۲ ساعت 18:45 PM نویسنده شَمیم |

الو سلام منزل خداس___________ت....

این منم مزاحمی که آشناس-----ت

هزار دفعه این شماره را دلم گرفته اس_______ت ولی...

پش______ت خط در انتظار یک صداس-----ت

شما که گفته اید پاسخ سلام واجب اس___________ت

سلامم کن که دلم سخ_________ت گرفته است.....

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۲ ساعت 18:38 PM نویسنده شَمیم |

چشم چشم دو ابرو نگاه من به هر س----------و

                          پس چرا نیس_______تی پیشم نگاه خیس تو ک___و  

گوش گوش دو تا گوش دو دس_______ت باز یه آغوش 

                          بیا بگیر قلبم-----و یادم تو را فرام__________وش 

چوب چوب یه گردن جای_____×_×___ی نری تو بی من 

                          دق میکنم میمیرم اگه دور بش------ی از من

دست دست دو تا پا یادت مونده ای_________نجا

                          یادت میاد میگفتی بی تو نمی__________رم هیچ جا

من من یه عاش____________ق 

                          هم________ون مجنون سابق.....!

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۲ ساعت 9:54 AM نویسنده شَمیم |

همه فکر میکنند عشق 3 حرف است ام_______________ا...

عش________ق همه ی حرف هاس___________ت

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۱ ساعت 18:58 PM نویسنده شَمیم |

بهم نمیرسی_____________م ما  

چاره ای جز فاصله ن____________×_×______یست

عهدیه که بست_________ه شده 

پس دیگه جای گله ن________  .....  _____یست

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۱ ساعت 18:49 PM نویسنده شَمیم |

به چشم انت بیاموز که...

هر ک_______س ارزش دیدن ن_______دارد

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۱ ساعت 18:38 PM نویسنده شَمیم |

یه شب خوب تو آسم___________ون

یه ستاره چشم_ _ _ _ک زنون

خندید و گفت کنارت__________________م

تا آخرش تا پای جو  _ . _ . _ ._ ن 

ستاره قشنگ___×_×__ی بود

آروم و ناز و مهرب______________ون

ستاره شد عاش_______ق من

من____×___×__×____م شدم عاشق اون

اما زیاد طول نکش___________ید

عشق منو ستاره ج_ _ _ون

ماهاوم. . . . . د و ستاره رو

دزدیدو برد نا مهرب___×___×__×__ون

حالا شبا_____ به یاد اون

چش_________م میدوزم به آسمون

دلم میخواد داد بزن______________........._____م

این بود قول و قرار_______مون

دوس_______ت دارم ستاره جو_______ن 

تا آخرش تا پای ج_______________ون

+ تاریخ ۹۱/۰۲/۰۱ ساعت 18:25 PM نویسنده شَمیم |

چگونه فراموشت کنم تو را،که از خرابه های بی کسی به قصر سپید عشق هدایتم کردی.عاشقی بی

قرار و یاری با وفا برای خویش ساختی.آهو بره ای شدی که دوستی گرگ را پذیرفتیو برای اشک های

او شانه هایت را ارزانی داشتی.و با صداقت عاشقانه ات دلش را به دست آوردی.چگونه فراموشت کنم

تو را،که سالها در خیالم سایه ات را می دیدم.و طپش قلبت را حس می کردم.و به جستجوی یافتنت

به درگاه پروردگارم دعا می کردم،که خدا یا پس کی او را خواهم یافت.چگونه فراموشت کنم تو را،که

همزمان با تولدت در قلبم همه را فراموش کردم.برایم تمامی اسمها بیگانه شده اند وهمه خاطرات

مرده اند.دستم را به تو می دهم،قلبم را به تو می دهم،فکرم را نیز به تو می دهم.بازوانم را به تو می

بخشم و نگاهم از آن توست،و شانه هایم که نپرس.دیگر با من غریبه اند و همه لحظات تو را می خواهند و برای عطر نفسهایت دل تنگی می کنند.چگونه فراموشت کنم تو را،که قلم سبزم را به تو هدیه کردم که حتی نوشته هایت همرنگ نوشته هایم باشد.پیشتر ها سبز را

نمی شناختم،بهتر بگویم با سبز رفاقتی نداشتم.سبز را با تو شناختم و دلم می

خواهد که با یاد تو همیشه سبز بنویسم.دلت را به من بده،فکرت را به من بده،سرت را روی شانه هایم بگذار.

و بگذار عطر کلماتت را میان هم قسمت کنیم... 

+ تاریخ ۹۱/۰۱/۲۶ ساعت 14:59 PM نویسنده شَمیم |

یک_________ی را دوست می دارم 

                              ولی افسوس،او هرگ--------ز نمی داند
.
 نگاه________ش می کنم شاید بخواند از نگاه من که

او را دوست م______××___ی دارم،

                                                   ول________ی افسوس،
 
او هرگ------- نگاهم را نمی خوان. . . .د
.
                        به برگ گل نوشت___________م من 
 
که او را دوس________ت می دارم

ول- - -- ی  افسوس،

او برگ گل را به زلف کودک_______ی آویخت تا او را بخن__××داند

به مهتاب گفتم ای مهت________اب،

سر راهت به کوی او س__________لام من رسان و گو که

او را دوست م_ _ _ ی دارم
.
                                      ول---------ی افسوس،

یک_________ی ابر سیه آمد ز ره روی ماه تابان را بپوشان_____ید

صبا را دیدم و گفتم،صبا دست___×__×__م به دامانت

بگو از من به دل_________________دارم که

او را دوس_ _ _ ت م. .. . .. ..ی دارم

                                                     ول________ی افسوس،
  
ز ابر تیره برقی جس ___×_×ت و قاصد را میان ره بسوزانید

                        کنون وامانده از هر جا دگر با خود کن_________م نجوا

یک______. . .. .______ی را دوست می دارم،

ول______ی افسوس او هرگز نمید____________اند

 

   
+ تاریخ ۹۱/۰۱/۲۶ ساعت 14:56 PM نویسنده شَمیم |